Archief

Het Archief

Huurdersvereniging Twee Stromenland wil haar samenwerkingspartners graag inzicht geven in wat er allemaal speelt. Daarom vind je in dit archief naast de nieuwsbrieven en het informatieboekje ook de jaarstukken. Met jaarstukken bedoelen we het jaarverslag. Daarbij horen een balans, de staat van baten en lasten en tot slot een toelichting. Deze stukken worden jaarlijks ter goedkeuring aan de ledenvergadering overlegd en door het bestuur ondertekend.

Ga direct naar:

NieuwsbrievenInformatieboekjeJaarstukken Statuten

Nieuwsbrieven

Informatie brochures

Word actief lid!

Wij zijn op zoek naar meer bestuursleden!
Als bestuurslid word je betrokken in de beleidsvorming voor sociale huurwoningen.

Vragen of suggesties? Stuur ons een bericht!

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland | Webdesign door Maatwerk24 Webdesign

Archief

Het Archief

Huurdersvereniging Twee Stromenland wil haar samenwerkingspartners graag inzicht geven in wat er allemaal speelt. Daarom vind je in dit archief naast de nieuwsbrieven en het informatieboekje ook de jaarstukken. Met jaarstukken bedoelen we het jaarverslag. Daarbij horen een balans, de staat van baten en lasten en tot slot een toelichting. Deze stukken worden jaarlijks ter goedkeuring aan de ledenvergadering overlegd en door het bestuur ondertekend.

Ga direct naar:

NieuwsbrievenInformatieboekjeJaarstukkenStatuten

Word actief lid!

Wij zijn op zoek naar meer bestuursleden!
Als bestuurslid word je betrokken in de beleidsvorming voor sociale huurwoningen.

Vragen of suggesties? Stuur ons een bericht!

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland
Webdesign door Maatwerk24 Webdesign