Nieuws

Laatste Nieuwsberichten

van huurdersvereniging Twee Stromenland

HuurdersverenigingTwee Stromenland

Wat doen we als HVTS? Als huurdersvereniging Twee Stromenland zitten we regelmatig aan tafel met Vivare en bij een groot aantal onderwerpen geven wij advies en hebben instemmingsrecht. Wij adviseren over punten als: -jaarlijkse huurverhoging -klantgerichtheid van Vivare -communicatie met huurders -voorzieningenniveau -servicekosten -inrichting van nieuwe wijken -raad van commissarissen -regulier onderhoud -renovatiebeleid -begeleid wonen -ouderenbeleid Huurders hebben niet alleen plichten, maar ook rechten. Huurdersvereniging Twee Stromenland kan u daarbij ondersteunen: -bijstaan bij conflicten -adviseren bij renovatie -informeren over uw rechten -bijstaan in buurtoverlast -adviseren in erfafscheidingen
HuurdersverenigingTwee Stromenland
HuurdersverenigingTwee Stromenland heeft een poll gemaakt.
Waar wil jij informatie over tijdens onze ledenvergadering?
Veiligheid in en rondom je huis of over energiebewust wonen?
HuurdersverenigingTwee Stromenland
HuurdersverenigingTwee Stromenland heeft een link gedeeld.
Hoe ga jij met water om?
HuurdersverenigingTwee Stromenland
HuurdersverenigingTwee Stromenland heeft een link gedeeld.
Vocht in huis.. daar word je niet blij van omdat het voor een hoop problemen kan zorgen. Gelukkig hebben wij een paar handige tips voor je.
HuurdersverenigingTwee Stromenland
HuurdersverenigingTwee Stromenland
Commerciële huurders vaker in slecht geïsoleerde woning
24 januari 2019
Huurders in een huurwoning van een commerciële aanbieder wonen vaak in de slechts geïsoleerde woningen, blijkt uit een onderzoek dat de Woonbond vandaag publiceert. De commerciële huursector telt bijna een miljoen woningen. Hiervan heeft 22% nog een label F of G. In de corporatiesector is dit 7%.

IJs op de ramen in een slecht geïsoleerde woning
Getty Images
Uit meldingen die de Woonbond ontving op het Meldpunt Energiealarm blijkt dan ook dat huurders in de commerciële sector vaker ontevreden zijn over de isolatie van hun woning. Zo geeft 74% van de commerciële huurders aan nog enkel glas te hebben en geeft maar liefst 90% aan dat hun woning slecht is geïsoleerd.
Initiatiefrecht of huurbevriezing
Omdat het vaak moeilijk blijkt commerciële verhuurders in beweging te krijgen, pleit de Woonbond ook voor een initiatiefrecht waarmee huurders de verduurzaming van een woning kunnen afdwingen. ‘Huurders betalen wel de stijgende gasrekening, maar hebben niets te zeggen over het verduurzamen van de woning. Dat moet anders,’ zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energiebesparing bij de Woonbond. Ook een huurbevriezing voor woningen met de slechtste labels is een goede optie om verhuurders in de commerciële sector aan te sporen.
Huurders moeten er bij verduurzaming op vooruit gaan
Er zijn ook zorgen om corporatiehuurders. Maar in het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord tussen corporaties en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de totale woonlasten dalen. Om die verduurzaming te kunnen betalen, moet het mes gaat in de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur. Zo krijgen verhuurders de financiële ruimte om de miljoenen huurwoningen te verduurzamen zonder dat huurders de dupe zijn van enorme huurstijgingen.
Eerlijk klimaatbeleid
De Woonbond wil bovendien dat grote vervuilers gaan meebetalen aan het klimaatbeleid, zodat burgers meer ontzien kunnen worden. De Woonbond organiseert daarom samen met Milieudefensie, Greenpeace de Goede Zaak en de FNV een ‘Eerlijke Klimaatmars' op 10 maart op de Dam.
HuurdersverenigingTwee Stromenland
HuurdersverenigingTwee Stromenland
Huurders van Vivare uit Duiven, Groessen en Loo wij zoeken jullie!!!!

Wil jij onderdeel uitmaken van ons bestuur? Meld je nu aan via info@hvts.nl en praat over alles mee.

Wij willen weten hoe het in Duiven, Groessen en Loo gaat, welke problemen lopen huurders tegenaan, wat gaat er goed maar ook wat kan er beter?

Help ons de huurders te helpen!
www.hvts.nl

Word actief lid!

Wij zijn op zoek naar meer bestuursleden!
Als bestuurslid word je betrokken in de beleidsvorming voor sociale huurwoningen.

Vragen of suggesties? Stuur ons een bericht!

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland | Webdesign door Maatwerk24 Webdesign

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland
Webdesign door Maatwerk24 Webdesign