Over ons

Even voorstellen

Oprichting huurdersvereniging Twee Stromenland

Woningcorporatie Vivare ontstond in 2001 en heeft als kerntaak het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen. Huurdersvereniging Twee Stromenland is in 10 oktober 1995 opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis actief inzetten om de belangen te behartigen voor alle inwoners van Westervoort, Duiven, Groessen en Loo die een woning huren bij Vivare.

Anke Bakker

Voorzitter

Jack de Riemer

Penningmeester

Sanne Rutten

Secretaris

Mania Visser

Bestuurslid

Wat doen we als HVTS?

Als huurdersvereniging Twee Stromenland zitten we regelmatig aan tafel met Vivare en bij een groot aantal onderwerpen geven wij advies en hebben instemmingsrecht.

Wij adviseren je onder anderen over punten als:

Als huurder van Vivare heb je uiteraard niet alleen plichten, maar zeker ook rechten. Wij zijn er als huurdersvereniging Twee Stromenland ook om je te ondersteunen bij je rechten.

Wij ondersteunen je onder anderen op punten als:

 • jaarlijkse huurverhoging
 • klantgerichtheid van Vivare
 • communicatie met huurders
 • voorzieningen
 • servicekosten
 • inrichting van nieuwe wijken
 • regulier onderhoud
 • renovatiebeleid
 • begeleid wonen
 • ouderenbeleid
 • bijstaan bij conflicten
 • adviseren bij renovatie
 • informeren over uw rechten
 • bijstaan in buurtoverlast
 • adviseren in erfafscheidingen

Onze belangen

Vanaf het moment dat huurdersvereniging Twee Stromenland is opgericht, hebben we ons ingezet voor huurders. Maar sinds 2015 zijn in twee wetten een aantal rechten en plichten vastgelegd, waardoor wij als huurdersvereniging aanspraak kunnen maken op bepaalde zaken. Nu kunnen wij nog beter opkomen voor onze achterban. Met name door deze rechten is het eenvoudiger geworden om invloed uit te oefenen op Vivare.

De nieuwe Overlegwet

Dankzij de nieuwe Overlegwet, die 1 juli 2015 van kracht werd, heeft elke huurdersvereniging:

 • recht op informatie;
 • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies over fusie, leefbaarheid, herstructurering, wonen en zorg én de inzet van Vivare voor prestatieafspraken met de gemeente;
 • instemmingsrecht bij het servicekostenbeleid. 

Woningwet 2015

Huurdersorganisaties hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden:

 • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen;
 • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie;
 • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties;
 • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

Word actief lid!

Wij zijn op zoek naar meer bestuursleden!
Als bestuurslid word je betrokken in de beleidsvorming voor sociale huurwoningen.

Vragen of suggesties? Stuur ons een bericht!

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland | Webdesign door Maatwerk24 Webdesign

Over ons

Even voorstellen

Oprichting huurdersvereniging
Twee Stromenland

Woningcorporatie Vivare ontstond in 2001 en heeft als kerntaak het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen. Huurdersvereniging Twee Stromenland is in 10 oktober 1995 opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis actief inzetten om de belangen te behartigen voor alle inwoners van Westervoort, Duiven, Groessen en Loo die een woning huren bij Vivare.

Anke Bakker

penningmeester

Hans Asmus

bestuurslid

Sanne Rutten

bestuurslid

Onze belangen

Vanaf het moment dat huurdersvereniging Twee Stromenland is opgericht, hebben we ons ingezet voor huurders. Maar sinds 2015 zijn in twee wetten een aantal rechten en plichten vastgelegd, waardoor wij als huurdersvereniging aanspraak kunnen maken op bepaalde zaken. Nu kunnen wij nog beter opkomen voor onze achterban. Met name door deze rechten is het eenvoudiger geworden om invloed uit te oefenen op Vivare.

De nieuwe Overlegwet

Dankzij de nieuwe Overlegwet, die 1 juli 2015 van kracht werd, heeft elke huurdersvereniging:

 • recht op informatie;
 • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies over fusie, leefbaarheid, herstructurering, wonen en zorg én de inzet van Vivare voor prestatieafspraken met de gemeente;
 • instemmingsrecht bij het servicekostenbeleid. 

Woningwet 2015

Huurdersorganisaties hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden:

 • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen;
 • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie;
 • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties;
 • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

Samenwerking

We werken nauw samen met verschillende samenwerkingspartners. We houden van rechtstreeks contact en korte lijntjes. In het diagram zie je hoe al die lijntjes lopen.

Ons lijntje met Vivare
Vivare bouwt, onderhoudt en verhuurt betaalbare sociale huurwoningen. Circa 240 medewerkers maken het mogelijk dat er maar liefst 55.000 inwoners van Arnhem, De Steeg, Dieren, Doorwerth, Duiven, Ellecom, Elst, Groessen, Heelsum, Heveadorp, Loo, Oosterbeek, Renkum, Rheden, Spankeren, Velp, Westervoort en Wolfheze huren een woning bij Vivare.

 Vivare vindt het belangrijk dat huurders op verschillende niveaus meepraten over zaken die te maken hebben met beleid en beheer, zoals woonruimteverdeling, onderhoud en verbetering van woningen, huurprijsbeleid, servicekosten en -fonds, mutatiebeleid, (vervangende) nieuwbouw, verkoop van woningen, leefbaarheid en woonomgeving. De lokale huurdersverenigingen overleggen met Vivare en hebben intensief contact met de bewonerscommissies.

Ons lijntje met gemeenten
Woningcorporatie Vivare, huurdersvereniging Tweestromenland en de gemeente Westervoort hebben gezamenlijk prestatieafspraken voor 2017 vastgesteld. De nieuwe Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties, gemeenten en huurders jaarlijks afspraken maken over hun gezamenlijke inzet op alles wat te maken heeft met het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente. Op maandag 5 december 2016 hebben de drie partijen de prestatieafspraken ondertekend. De prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Ons lijntje met wijkcontactpersonen
Huurdersvereniging Twee Stromenland is druk op zoek naar wijkcontactpersonen in alle wijken. Wijkcontactpersonen zijn de oren en ogen van de wijk. Jij als wijkcontactpersoon weet wat er speelt in de wijk en daardoor kunnen we gericht te werk gaan. Als er geen meldingen komen hoe het gaat met bepaalde wijken is het moeilijk om erachter te komen. We willen door middel van een wijkcontactpersoon de lijnen kort houden en wederzijds elkaar op de hoogte houden. Huurdersvereniging Twee Stromenland zal een paar keer per jaar een vergadering organiseren om zo goed met elkaar in overleg gaan. Als er andere ideeën zijn dan staan we er zeker voor open. 

Ons lijntje met de achterban
Huurdersvereniging Twee Stromenland vertegenwoordigt de huurders; zij vormen onze achterban. Deze achterban is de reden waarom huurdersvereniging Twee Stromenland bestaat. Zonder de achterban is er geen vereniging! Daarom willen we de achterban beter bereiken, zodat we ook beter bereikbaar worden. We zijn bezig met een nieuwe manier van werken. In 2018 zal iedereen dit al gaan merken maar dat heeft vaak zijn tijd nodig.

Ons lijntje met Het Huurdershuis
Het Huurdershuis is een onafhankelijke stichting en geeft sinds 1985 advies op het gebied van huren en wonen. Het Huurdershuis adviseert huurders, bewonerscommissies, bewonersorganisaties, sociale professionals, woningcorporaties en gemeentelijke diensten over de volgende zaken:

 • Woningonderhoud en woningverbetering;
 • Energie en wonen;
 • Op- en inrichting van bewonersorganisaties, bewonerspanels en bewonerskoepels;
 • Afweging sloop, of behoud en inspraak bij nieuwbouw;
 • Inrichting woonomgeving, groen en verkeer;
 • Leefbaarheid in buurt en wijk. 

Voor bepaalde zaken waar huurdersvereniging Twee Stromenland niet in is gespecialiseerd kloppen wij bij Het Huurdershuis aan. Het Huurdershuis zal ons adviseren en eventueel steunen in bepaalde zaken.

Ons lijntje met overige huurdersverenigingen
Om samen sterk te staat zal in bepaalde gevallen huurdersvereniging Twee Stromenland met de andere huurdersverenigingen om de tafel zitten. Het is erg belangrijk om elkaars stem en mening te horen. Soms is het nodig, om iets te kunnen bereiken, om samen op te treden. We ontmoeten elkaar ook regelmatig bij de vergaderingen van Vivare. Omdat elke omgeving andere behoeftes heeft is het soms best moeilijk om tot één standpunt te komen. De behoeftes van een stad zijn immers anders dan die van een dorp.

Word actief lid!

Wij zijn op zoek naar meer bestuursleden!
Als bestuurslid word je betrokken in de beleidsvorming voor sociale huurwoningen.

Vragen of suggesties? Stuur ons een bericht!

© 2018 Huurdersvereniging Twee Stromenland
Webdesign door Maatwerk24 Webdesign